AcroKids

Program AcroKids – cvičenie pre rodičov s deťmi.

Program, ktorý rodičom ukáže ako sa dá s deťmi hrať aktívne, zdravo a zaujímavo. Koncept je pohybovou prípravou zameranou na správne držanie a spevnenie tela, zlepšenie flexibility a koordinácie, udržiavanie rovnováhy a stability ako aj na budovanie vzájomnej dôvery.

Zložky acrokids

Koncept AcroKids je spojením vybraných prvkov a cvičení z nasledujúcich troch základných zložiek. Väčšina aktivít je založená na párovej spolupráci rodič – dieťa, ktorá je taktiež jedným z hlavných prvkov programu. Pomer daných zložiek závisí od úrovne a veku dieťaťa.

Akrobacia

Akrobacia označuje súhrn telesných dovedností, ktoré sú založené na mimoriadnej telesnej zdatnosti spojenej s nadpriemernou obratnosťou, poprípade na mimoriadnych schopnostiach ovládania tela, niekedy spojených i s veľkou dávkou odvahy. Tieto osobné fyzické dovednosi sú potom využívané v niektorých umeleckých i neumeleckých profesiách a taktiež aj v športe.

Gymnastika

Gymnastika je súbor telesných cvičení, ktorých cieľom je všestranný telesný rozvoj, udržanie, alebo získanie zdatnosti a celkovej výkonnosti. Gymnastika bola už v antickom Grécku súčasťou harmonického, filozofického a umeleckého vzdelania.

Akrojoga

Akrojoga je harmonickým spojením jogy, párovej akrobacie a thajskej masáže. Každá jej zložka má svoj hlboký význam. Joga do nej vnáša múdrosť a duchovný základ, vďaka akrobacii v sebe nájdete vnútornú silu, sebadôveru, schopnosť riskovať a dosahovať ciele, o ktorých ste si mysleli, že sú pre vás nedosiahnuteľné.  Thajská masáž je ozdravujúcim umením, ktoré na koniec cvičenia prináša uvoľnenie a relax.

acrokids.sk

Prvky programu

Program AcroKids obsahuje šesť základných prvkov, ktoré medzi sebou úzko súvisia a prelínajú sa.

Aktívna a zdravá hra

Program robíme s láskou a od srdca. Má byť inšpiráciou a motiváciou pre rodičov, aby s deťmi trávili čas aktívne a plnohodnotne. Rodičia sa odreagujú, zaposilujú si a spolu s deťmi si užijú veľa zábavy prostredníctvom zaujímavých a zdravých hier. Výsledkom by mala byť fyzická aj psychická rovnováha na oboch stranách.

Vzájomná dôvera

Vďaka všetkým prvkom obsiahnutým v programe AcroKids sa počas cvičenia rodiča s dieťaťom buduje pevné puto – vzťah založený na vzájomnej dôvere, prijatí a načúvaní jeden druhému. Tento vzťah je pre dieťa kľúčovým a v jeho neskoršom živote esenciálnym.

Flexibilita a koordinácia

Koncept AcroKids je pohybovou prípravou zameranou na správne držanie tela, zlepšenie flexility a koordinácie ako aj na udržiavanie rovnováhy a stability. Obsahuje prvky akrobacie, gymnastiky a akrojogy.

Párové cvičenie

Špecifikom tohto programu je práve spolupráca, komunikácia a interakcia medzi rodičom a dieťaťom. Pri cvičení sa rodič plne venuje svojmu dieťaťu, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne.

Sústredenie a pozornosť

Pri cvičení je dôležitá 100% sústredenosť a pozornosť, ktorá deťom často krát od nás chýba. Počas cvičenia sa budete učiť trpezlivosti a vzájomnej tolerancii ako aj relaxácii. Ukľudnenie sa a spomalenie je v dnešnej dobe dôležitou súčasťou každodennej hektiky, no doprajeme si ho len málokedy. Práve naše lekcie budú pre Vás a Vaše deti ideálnou príležitosťou spomaliť a užívať si sústredenú pozornosť jeden druhého.

Spoločná zábava

Náš program má byť zábavou. Deti a rodičia z neho majú mať radosť. Všetky prvky sú zaobalené do hier, aktivít a párového cvičenia, ktoré prebiehajú zaujímavou a veku primeranou formou.