BalanceKids

Program BalanceKids - cvičenie pre deti.
balancekids-web-logo-1

Program BalanceKids je pohybovou prípravou zameranou na správne držanie a spevnenie tela, zlepšenie flexibility a koordinácie ako aj udržiavanie rovnováhy a stability. Pomáha deťom zlepšiť postúru a motorické schopnosti, čo je dôležité pre ich celkový fyzický rozvoj. Zároveň vďaka relaxačným a dychovým cvičeniam, vie deťom pomôcť lepšie zvládať stres a emocionálne výzvy.

Zložky balancekids

Koncept BalanceKids je spojením vybraných prvkov a cvičení z nasledujúcich troch základných zložiek. Pomer daných zložiek závisí od úrovne a veku detí.

Detská joga

Detská joga pomáha deťom rozvíjať silu, flexibilitu, koordináciu a rovnováhu. Pomáha im zlepšiť postúru a motorické schopnosti, čo je dôležité pre ich celkový fyzický rozvoj. Detská joga často zahŕňa hry, pesničky a príbehy, ktoré podporujú kreativitu a predstavivosť detí. Deti sa učia vyjadrovať svoje myšlienky a pocity prostredníctvom pohybu.

Gymnastika

Gymnastika deťom pomáha rozvíjať fyzické schopnosti a motorické zručnosti. Cvičenie gymnastiky posilňuje svaly, zlepšuje koordináciu, rovnováhu a pružnosť.

Gymnastika podporuje zdravý vývoj kostí a svalov u detí. Pravidelné cvičenie gymnastiky môže pomôcť posilniť kosti a svaly, čo môže mať pozitívny vplyv na ich postoj a celkovú silu tela.
Okrem fyzických výhod má gymnastika aj psychologické benefity – pomáha deťom zlepšiť sebadôveru, disciplínu a vytrvalosť.

Dychové a relaxačné cvičenia

Dychové techniky pomáhajú deťom zlepšiť koncentráciu a pozornosť, umožňujú upokojiť sa a sústrediť sa na súčasný okamih. Pomáhajú deťom zvládať stres a emocionálne výzvy. Taktiež podporujú zdravý vývoj dýchacieho systému, čo môže mať pozitívny vplyv na ich celkové zdravie aj na správnu výslovnosť.

Relaxácia podporuje zdravý vývoj mozgu a emocionálneho blaha u detí.  Taktiež sa zlepšuje ich spánok a regenerácia, čo je dôležité pre ich rast a vývoj.

balancekids-web-logo-3

Prvky programu

Program BalanceKids obsahuje šesť základných prvkov, ktoré medzi sebou úzko súvisia a prelínajú sa.

Aktívna a zdravá hra

Program robíme s láskou a od srdca. Má byť inšpiráciou a motiváciou pre deti, aby trávili čas aktívne a plnohodnotne. Výsledkom by mala byť dlhodobá fyzická aj psychická rovnováha.

Uvoľnenie a relaxácia

Ukľudnenie, uvoľnenie a spomalenie si dnes doprajeme len málokedy. V dnešnej dobe plnej hektiky a neustáleho zhonu je veľmi dôležité naučiť sa spomaliť, relaxovať a „dobíjať“ si baterky. S deťmi sa budeme učiť ako si naozaj dobre a kvalitne odpočinúť, ukľudniť sa a relaxovať.

Flexibilita a koordinácia

Koncept BalanceKids je pohybovou prípravou zameranou na správne držanie tela, zlepšenie flexility a koordinácie ako aj na udržiavanie rovnováhy a stability. Pomáha deťom zlepšiť postúru a motorické schopnosti, čo je dôležité pre ich celkový fyzický rozvoj.

Práca s dychom

Joga je známa svojimi dýchovými technikami, ktoré pomáhajú deťom zvládať stres a emocionálne výzvy. Deti sa učia dýchať pomaly a hlboko a sústrediť sa, čo im pomáha zlepšiť emocionálnu stabilitu a sebadôveru.

Sústredenie a pozornosť

Pri cvičení sú dôležité sústredenosť a pozornosť, ktoré deťom často krát chýbajú. Počas cvičenia sa budete učiť trpezlivosti, tolerancii a rešpektu voči druhým i vlastnému telu.

Spoločná zábava

Náš program má byť zábavou. Deti z neho majú mať radosť. Všetky prvky sú zaobalené do veselých hier, pesničiek a príbehov, ktoré podporujú kreativitu a predstavivosť detí.